Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

tedibea
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawhoever whoever
tedibea
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viairmelin irmelin

July 01 2015

tedibea
tedibea
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
tedibea
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
7670 3477
Reposted fromtwice twice viainerte inerte
tedibea
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viainerte inerte
tedibea
3445 295f
tedibea
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajasnaa jasnaa
tedibea
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viajasnaa jasnaa
tedibea
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viajasnaa jasnaa
tedibea

Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.

Reposted fromchocoway chocoway viakarr4mba karr4mba
tedibea
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viakarr4mba karr4mba
tedibea

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viakarr4mba karr4mba
9643 778b
Reposted frompengin pengin viaohsunbeam ohsunbeam
8744 6d00 500
Reposted fromtwice twice viagamila gamila
tedibea
1196 af2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba
tedibea
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viamole-w-filizance mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl