Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

tedibea
tedibea

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Sponsored post
feedback2020-admin
tedibea
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
tedibea
tedibea
How to be happy
7555 b477 500

heyfunniest:

my life in a picture

Reposted fromarkaron arkaron viawhiskywithsprite whiskywithsprite
tedibea
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
tedibea
1593 0621 500
nie ma nadziei.
tedibea
Reposted fromsaski saski viapersona-non-grata persona-non-grata
tedibea
9368 42ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabakteryja bakteryja
tedibea
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viabakteryja bakteryja
tedibea
7542 79fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss
tedibea
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viaMerrry98 Merrry98
tedibea
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viabakteryja bakteryja
tedibea
tedibea
1621 0d57
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaMerrry98 Merrry98
tedibea
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viabakteryja bakteryja
tedibea
9922 2e57
Reposted fromnamelessberry namelessberry viaMerrry98 Merrry98
tedibea
1115 d866
Reposted fromlittlefool littlefool viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...